Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2018 van RPCG-ZUID zijn op maandag 12 maart, 11 juni, 10 september en 10 december.

De vergaderdata in 2018 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 23 maart, 29 juni, 28 september en 14 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2016 2017
Ontvangen datum overlijden uit BRP Bewaartermijn klachtdossiers
Bewaartermijn persoonlijke documenten werknemers Verstrekking labuitslagen
Registratie gele en rode kaarten
 
 
 
 


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.

Twitter: privacy zorg

De laatste tweets over privacy zorg