Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2019 van RPCG-ZUID zijn op maandag 11 maart, 17 juni, 9 september en 9 december.

De vergaderdata in 2019 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 22 maart, 21 juni, 27 september en 13 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2017 2018
Bewaartermijn klachtdossiers Wat is een elektronisch uitwisselingssysteem?
Verstrekking labuitslagen Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?
Vergoeding afschrift medisch dossier
  Terugzoeken patiëntgegevens door studenten
  Toestemming toegang huisarts tot ziekenhuis EPD
  Onderzoek met patiëntgegevens
 


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.

Twitter: privacy zorg

De laatste tweets over privacy zorg