Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2017 zijn op maandag 13 maart, 12 juni, 11 september en 11 december.

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2015 2016
Kopie specialistenbrief naar GGD Ontvangen datum overlijden uit BRP
Kopie ID patiënt bij verzoek afschrift
Bewaartermijn persoonlijke documenten werknemers
Definitie behandelrelatie Registratie gele en rode kaarten
Gebruik e-mail adressen van patiënten
Opt-in voor zorgverlenersportalen?
 
 


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.

Twitter: privacy zorg

De laatste tweets over privacy zorg