Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2023 van RPCG-ZUID zijn op maandag 13 maart, 12 juni, 11 september en 11 december.

De vergaderdata in 2023 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 24 maart, 23 juni, 22 september en 15 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2021 2022
Toegang tot eigen patiëntendossier Reikwijdte patiëntendossier
Bewaartermijn patiëntendossiers Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst (herziening 2022)
Richtlijn delen van medische informatie (herziening 2021) Informeren thuisapotheek bij opname
Terugkoppeling diagnose door ziekenhuis aan ambulancedienst Farmacogenetische screening
Toegang poli-apotheek tot HIX en Epic Behandelingsovereenkomst patiënt-laboratorium (herziening 2022)
  Verstrekking nierfunctiewaarden op recept
   


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.